Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego. Wobec powyższego świadczenia te nie mogą zostać wypłacone w ustawowo przewidzianym terminie. Ponadto obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Ustawę już zmieniono w Sejmie, ale Senat wprowadził poprawki, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm, a następnie na podpis Prezydenta. Nowelizowana ustawa wejdzie w życie po 17 września br., a więc po terminie wynikającym z aktualnego stanu prawnego.
W ramach nowelizowanej ustawy wprowadzony ma zostać zapis dający możliwość wypłacania dodatku w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
               w Marklowicach
              Gabriela Pośpiech