W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 tj. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Marklowice wystąpiła z własnym wnioskiem, który należało złożyć w bardzo krótkim czasie i uzyskała grant na zakup 32 sztuk laptopów oraz 4 sztuk komputerów stacjonarnych na kwotę 90.000,00 zł. Wielkim problemem było dotarcie do rodzin spełniających kryteria wniosku. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu naszych urzędników zrealizowaliśmy nasz wniosek w całości. W dniu 19.09.2022 r. w Urzędzie Gminy Marklowice Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz w obecności pracowników przekazał uroczyście pierwszy sprzęt komputerowy dzieciom z rodzin popegeerowskich. Pozostały sprzęt ze względu na jego ilość przekazywany jest sukcesywnie w Urzędzie Gminy.

Rozdanie sp...
Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Rozdanie sp...
Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Rozdanie sp...
Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGRDofinansowanie PPGR 2022 Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGRDofinansowanie PPGR 2022
Rozdanie sp...
Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Rozdanie sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Baner grantu - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR