Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice informuje, że w dniu 27 października 2022 r., o godz. 16.00 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Marklowice.

Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Marklowice, na sali obrad, pok. nr 204.