W dniu 1 listopada 2022 r. ul. Cmentarna zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Wiśniową.
Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Goplany – rejon Słonecznej Wyspy oraz za budynkiem Urzędu Gminy Marklowice przy ul. Wyzwolenia 71

""