Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły znajdują się w linku https://bip-ops.marklowice.pl/