W związku z przystąpieniem do remontu odcinka ul. Porzeczkowej od nr 86 do nr 94 od dnia 14 listopada br. do dnia 30 listopada br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
Wykonawcą robót jest
FIRMA USŁUGOWA KOMPLEX
44-207 Rybnik
ul. Miodowa 5
506-112-721

""