Z okazji barbórkowego święta wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny swymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, pewności dnia jutrzejszego i szczęścia górniczego.
Bracia Górnicy - tyle wyjazdów ile zjazdów ! Szczęść Wam Boże!

Tadeusz Chrószcz                                                                     Krystyna Klocek
Wójt Gminy Marklowice                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
wraz z Pracownikami                                                               wraz z Radnymi

""