burszczyk czarno bZ ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Burszczyka, naszego wieloletniego radnego Rady Gminy Marklowice. Był aktywnym członkiem grupy inicjatywnej, której celem była reaktywacja Marklowic. Od 1990 roku jako radny Rady Miasta Wodzisław Śląski Piotr Burszczyk wyróżniał się swoją zaangażowaną postawą, dzięki której zdobywał szerokie zaufanie społeczne jako reprezentant mieszkańców Marklowic. To wówczas usamodzielnienie się Marklowic stało się faktem, toteż począwszy od 1995 roku był wielokrotnie radnym w Marklowicach. Obowiązki radnego wypełniał przez 28 lat, odpowiedzialnie wywiązując się z różnych funkcji, powierzanych Mu przez Radę do 2018 roku. Piotr był wybitnym społecznikiem, ale przede wszystkim znaliśmy Go jako Człowieka wielkiego serca, który chętnie uczestniczył w wielu przedsięwzięciach na rzecz marklowickiej społeczności. Szczególnie mocno angażował się w działalność środowiska rolników.
Wraz z odejściem Piotra Burszczyka społeczność Marklowic poniosła niepowetowaną stratę.

Łączymy się w bólu z rodziną Zmarłego i bliskimi, składając szczere wyrazy współczucia.

Pogrążeni w żalu

Krystyna Klocek                                                Tadeusz Chrószcz
wraz z radnymi Rady Gminy Marklowice              wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Marklowicach