""Wczoraj późnym wieczorem dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Księdza Proboszcza Kazimierza Kopcia, wieloletniego Proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Marklowicach w okresie od 1984 do 2002 roku. Ks. Kazimierz był powszechnie znany i lubiany w naszej Gminie, więc będzie zapamiętany przez społeczność Marklowic nie tylko jako Kapłan, ale również jako Osoba zaangażowana w rozwój naszej małej ojczyzny i żywotne problemy ludzi tej ziemi. Był przecież inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych i gospodarczych w Parafii i Gminie. Szczególne zasługi Księdza są na zawsze związane z ruchem samorządowym, którego był animatorem, zaś po 1990 roku stał się duchowym przywódcą procesu reaktywacji Marklowic w warunkach odradzającego się samorządu w Polsce. Ponadto przez wiele lat Ksiądz Kazimierz Kopeć pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji Wspólnota Dobrej Woli, której celem było niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Tej idei i Fundacji służył do ostatnich dni życia.
Ogromne zasługi naszego zmarłego duszpasterza zostały docenione w 2000 roku przez Radę Gminy Marklowice, która nadała Mu tytuł „Zasłużony dla Marklowic”, natomiast w 2003 roku otrzymał tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MARKLOWIC.
Odszedł od nas niezawodny przyjaciel, człowiek dobrego serca i wielkiego duchowego formatu. Będzie Go nam bardzo brakowało.
Łącząc się z najbliższą rodziną Zmarłego w bólu, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrążeni w żalu

Krystyna Klocek                                                                 Tadeusz Chrószcz wraz z
wraz z radnymi Rady Gminy Marklowice                               Pracownikami Urzędu Gminy w Marklowicach