Konkurs ofert na realizację zdań publicznych na rok 2023 w dziedzinach:

Zadanie nr 1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Zadanie nr 2 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie nr 3 ochrona zdrowia

będzie trwać od 3 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. Szczegóły w zarządzeniu.

Zarządzenie i ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

Wzór sprawozdania