W zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok  2023 przyznano dotację w kwocie 90.000,00  zł dla Klubu Sportowego „Polonia” Marklowice na realizację zadania pn. „Łączy nas piłka”

zarządzenie