Remont wykonała Gmina Marklowice.
Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1.940.000,00 zł.
Część środków na inwestycje w kwocie 500.400,00 zł pozyskana została
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na zdjęciach wyremontowany Dwór na Dolanku

""

""