Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” dla Gminy Marklowice

W dniu wczorajszym Wójt naszej Gminy Tadeusz Chrószcz odebrał w Akademii Sztuki Teatralnej w Krakowie certyfikat, który w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymało 32 gmin z całej Polski.
Jak podają w uzasadnieniu przyznania Certyfikatu: Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Certyfikacyjna oraz Agencja Kreatywnej PRC ten zaszczyt spotyka Gminy, które „ponadnormatywnie dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, uznają, że rozwój szkolnictwa,, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to starają się wcielać w życie ; wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę ; są organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych ; wspierają innowacje edukacyjne”.
Oświata w Marklowicach zasłużyła na to szczególne wyróżnienie, ponieważ działania władz Gminy i placówek oświatowych stanowią spójną politykę oświatową, są zgodne z potrzebami społeczności lokalnej, zapewniają osiągnięcia i sukcesy i wyróżniają się na tle innych jednostek samorządu terytorialnego. Wiele przedsięwzięć i programów edukacyjnych, zrealizowanych w marklowickich szkołach i przedszkolu uznano za szczególnie wartościowe, efektywne i innowacyjne. Podkreślono też, że proces wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dbałość o dobrze wyposażoną bazę może być inspiracją dla innych samorządów.
„Chciałbym – mówi Tadeusz Chrószcz - aby i w przyszłym roku nasza Gmina została „Samorządowym Liderem Edukacji”, ponieważ certyfikat jest ważny tylko 12 miesięcy. Pragnę podziękować dyrektorom i nauczycielom naszych placówek, bo to ich wysiłek i efektywna praca zostały docenione. Jestem przekonany, że wieloletnia i dobra praktyka współpracy z organem prowadzącym będzie kontynuowana, przynosząc kolejne dowody wysokiej jakości pracy dla przyszłości młodego pokolenia i Marklowic.”

 ""logo_jpg4.jpg