25 kwietnia 2023 roku Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków na terenie powiatu wodzisławskiego, a także na terenie powiatu raciborskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik.
Cały powiat wodzisławski został wyznaczony jako strefa objęta zakażeniem.
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Wojewoda wprowadził na terenie zbiornika wodnego Polder Buków czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów.
Wyjątkiem są wyszczególnione w Rozporządzeniu służby i inne upoważnione osoby.
Ograniczenie podyktowane jest stwierdzeniem w tym rejonie ognisk wysoce zjadliwiej grypy ptaków u ptactwa dzikiego.
W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym apelujemy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych przez Wojewodę ograniczeń. Informujemy, iż naruszenie tych ograniczeń jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. (art. 78 § 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
Wodzisławscy policjanci, w ramach pełnionej służby będą sprawdzali, czy w rejonie zbiornika wodnego Polder Buków nie znajdują się żadne osoby. Policjanci będą również weryfikowali, czy przestrzegane są wyszczególnione w Rozporządzeniu zakazy i nakazy. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie! 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)