Wykaz osób którym przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/192/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 8 marca 2018 r., w sprawie  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

Krzysztof Kosider – zawodnik

Krzysztof Wołyński - trener