Gmina Marklowice podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”. O dofinansowanie wystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1, która złożyła 6 wniosków (maksymalną ilość) na organizację wycieczek szkolnych. Kwota dofinansowania wyniesie dokładnie 39.512 zł. Trzy wycieczki odbędą się na poziomie klas 1-3, a trzy na poziomie klas 4-8, w tym jedna 3-dniowa. Wycieczki ruszają 15 maja a ich realizacja musi zakończyć się 15 grudnia. Kwota dofinansowania może wynieść 80%, pozostała część będzie finansowana z wpłat rodziców, przy czym maksymalna kwota dotacji na jedną wycieczkę wynosi 5 tys. zł (wycieczka jednodniowa), dla wycieczki 3-dniowej 15 tys. zł. Planowane kierunki to: Olsztyn/Podzamcze, Wrocław, Kraków, Warszawa, Radzionków/Gliwice, Istebna/Koniaków. Wg wstępnych danych z dofinansowania skorzysta 380 uczniów w obecnym i przyszłym roku szkolnym.

""