W związku z nadal trwającymi pracami nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków informujemy, że w dalszym ciągu występują utrudnienia związane z pobieraniem deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw potrzebnej do odbioru węgla zakupionego w PGG. 

 

c0186ea8