Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej zaprasza na szkolenie pszczelarskie. Więcej informacji na stronie: http://klomnia.pl/announcement/rozpoczynamy-realizacje-projektu-pszczelarstwo-w-rozwoju-obszarow-wiejskich/?fbclid=IwAR0JrrManIKsXfWz5jIpdtUbQmJuwX1bapliF2QqqG0CGEtX20rT7_uwgjI

""