Informuję, że w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r., w godzinach pracy urzędu (pokój 302, II piętro) wyłożony będzie do wglądu spis członów izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.