W związku przystąpieniem do przebudowy odcinka ul. Spacerowej od dnia 4 września br. do dnia 16 pażdziernika br. Wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
BAUVIP Sp. z o.o.
Marklowice ul. Wiosny Ludów 53A

""