Na elewacji budynku Urzędu Gminy od strony ul. Wyzwolenia pojawiła się tablica świetlna LED. Na tablicy wyświetlane są informacje o Programie Czyste Powietrze dotyczące głównie Gminy Marklowice, a mianowicie pokazują dane na temat ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji. Dane te są aktualizowane co kwartał na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach. W najbliższym czasie pojawią się również informacje na temat jakości powietrza w naszej gminie na podstawie danych uzyskanych z czujnika Airly zainstalowanego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakup tablicy został sfinansowany ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach na podstawie zawartego z funduszem porozumienia.

Zdjęcie WhatsApp 2023 09 06 o 07.137.17