Kolejny rok szkolny 2023/2024 został uroczyście zainaugurowany. Wierzę, że wszyscy w związku z tym faktem wiążecie jakieś plany, nadzieje i marzenia. Zapewne uda się Wam co najmniej część z nich zrealizować. Jestem przekonany, że uczniów czeka wspaniała przygoda w czasie odkrywania tajemnic świata. Pojawią się nowe wyzwania i nowe szanse, które stworzą doskonałe warunki doskonalenia wiedzy i umiejętności, co w przyszłości pozwoli Wam stanąć w szeregach dorosłych i wykształconych ludzi zmieniających świat na lepszy.
Nie mogłem osobiście przekazać życzeń, ale myślami towarzyszyłem pierwszoklasistom, którzy dzisiaj składali ślubowanie i tym starszym, którzy rozpoczną naukę w wyższych klasach, zatroskanym o wasz los rodzicom i pełnym zapału do pracy nauczycielom oraz czuwającym na posterunku pracownikom administracji i obsługi.
Niech nowy rok szkolny przyniesie dzieciom i młodzieży ciekawe i niezapomniane doświadczenia a szkoła niech będzie miejscem nieustającej fascynacji i podziwu dla ludzkiego rozumu. Nauczycielom życzę satysfakcji płynącej z pracy zawodowej, zaś rodzicom dobrej współpracy z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice.
Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

więcej zdjęć znajduje się na FB Gminy Marklowice

DSC 2674 2