W miniony czwartek w sali OSP odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu. Przedstawiono również zmiany, które będą obowiązywały dla wniosków złożonych po 1 lipca 2021r. Zgromadzonym mieszkańcom przedstawiono również zasady funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze uruchomionego w naszej gminie pod koniec lutego. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem naszych mieszkańców. W tym roku planowane są jeszcze dwa takie spotkania, by jak największa grupa osób mogła skorzystać z oferowanej pomocy finansowej przy termomodernizacji swoich posesji.