W czwartek w auli byłego Gimnazjum odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu wg zasad które obowiązują od 1 lipca 2021r. Zgromadzonych mieszkańców zapoznano także z zasadami funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Na przełomie roku planowane jest jeszcze jedno takie spotkanie, by jak największa grupa osób mogła skorzystać z oferowanej pomocy finansowej przy termomodernizacji swoich posesji. Dziękujemy zainteresowanym mieszkańcom za przybycie na czwartkowe spotkanie.

Zdjęcie przedstawiające spotkanie informacyjne w ramach Programu Czyste Powietrze