Profesor Jerzy Regulski urodził się 9 lipca 1924 roku w Zarybiu, w Podkowie Leśnej.
Wybitny polski ekonomista i ekspert z zakresu samorządu terytorialnego.
Senator I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Honorowy Obywatel Marklowic od dnia 3 czerwca 2007 roku.

Jerzy Regulski jest praprawnukiem pułkownika Józefa Regulskiego, uczestnika powstania styczniowego, syna Janusza Regulskiego, znanego ekonomisty z okresu przedwojennego i Haliny z Maciejowskich.

W czasie II wojny światowej Jerzy Regulski był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie był więziony do 1946 roku za działalność w opozycyjnych wobec reżimu komunistycznego organizacjach studenckich. Studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z tytułem mgr inż. w 1947 roku.

Doktorat uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1963 r. W 1964-5 roku studiował w Paryżu w Centre de Recherche d' Urbanisme (dyplom 1968).

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał 1974 r.

Tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w 1983 r.

Opublikował ponad 200 książek i rozpraw. Wykładał na 78 uniwersytetach.

Od lat 80-tych prowadził badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego.

Podczas rozmów okrągłego stołu w 1989 r. był jednym z współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. Został senatorem Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji z województwa jeleniogórskiego, z ramienia Komitetu Obywatelskiego a następnie Unii Demokratycznej.

Był pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. Od 1990 roku koordynował jej wprowadzanie w życie. W latach 1992 do 1997 pełnił funkcję ambasadora i stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu. Następnie w rządzie premiera Jerzego Buzka był przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów.

Od 1989 roku był inicjatorem powołania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Od początku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa tej organizacji. Odznaczony jest medalem Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (1994), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Jest też Kawalerem Cesarstwa Francuskiego.

Otrzymał nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu oraz nagrodę polskich stowarzyszeń samorządowych za przeprowadzenie reformy ustrojowej państwa.

Od 2007 roku zasiada w radzie programowej Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Marklowic w dniu 3 czerwca 2007 roku prof. Jerzy Regulski powiedział:

”Honorowe obywatelstwo to nie apanaże i finansowe gratyfikacje, ale to coś więcej. To poczucie sensu wysiłku tych wielu lat na rzecz utopijnej wizji, którą miałem w czasach, gdy nie było żadnych szans na jej realizację. Jest to dla mnie potwierdzeniem sensu życia”.