Bohdan Gruchman – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Marklowic w 2007 roku.

Profesor Bohdan Gruchman urodził się 21 sierpnia 1928 roku w Lublińcu.

Maturę zdał w 1947 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

Tam poznał Monikę Mróz, która kilka lat później została jego żoną.

W latach 1948-52 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Poznańskim.

W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie w roku 1967 stopień doktora habilitowanego, a w roku 1977 tytuł naukowy i stanowisko profesora.

Do 1966 roku Bohdan Gruchman był pracownikiem Wojewódzkiej Komisji Planowania przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1966 roku był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1975-1981 był prorektorem, a od 1990 rektorem tej uczelni, później przemianowanej na Akademię Ekonomiczną. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Planowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996-1998 prowadził Katedrę Jean Monnet'a Studiów Europejskich AE.

Od 1972-1974 roku był pracownikiem Departamentu Rozwoju Społecznego ONZ w Nowym Jorku. Wieloletnim członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

i Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej przy CUP oraz Rady naukowej przy Prezesie GUS w Warszawie.

Profesor Bohdan Gruchman duże zasługi położył w zdobywaniu środków zewnętrznych na renowację zabytków sakralnych Poznania. Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary. Od 2002 r. jest przewodniczącym Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim.

Od 1966 roku r. jest także przewodniczącym Rady Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Opublikował kilka cennych i interesujących publikacji książkowych (w tym jedną w j. angielskim), a wśród nich:

- Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, wydane wraz z p. E. Małuszyńską, oraz:

- Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzania wspólnoty.

Ponadto opublikował 130 opracowań monograficznych, rozpraw i artykułów.

Był promotorem 160 prac magisterskich i 19 rozpraw doktorskich. Wykładał gościnnie na uniwersytetach we Francji, Holandii USA i w Szwajcarii.

W 1999 roku otrzymał zaszczytny tytuł doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Bohdan Gruchman - mąż patronki gimnazjum marklowickiego im. Moniki Gruchmanowej ufundował stypendium naukowe dla uczniów Gimnazjum im. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce. Funkcjonuje od 2004 roku. Ponadto: współfinansował wykonanie sztandaru szkoły. Organizował i finansował wyjazdy uczniów gimnazjum na wycieczki do Poznania w 2005 – 2006 roku. W trakcie wycieczek aranżował spotkania z rektorami wyższych uczelni i zwiedzanie kampusów studenckich oraz zabytków miasta Poznania.

Prof. Gruchman wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wzbogaca bibliotekę gimnazjalną szkoły w Marklowicach, kupując dla niej pozycje książkowe. Pomaga także tej szkole w gromadzeniu pamiątek o jej patronce oraz systematycznie uczestniczy w szkolnych uroczystościach - począwszy od otwarcia nowego budynku gimnazjum, poprzez coroczne obchody Dnia Patrona i w różnych innych okolicznościowych spotkaniach.