Logotypy CPPC1

W dniu 27.07.2022 r. Gmina Marklowice  podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR”. Wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności – zaproszeniem do składania ofert na platformie bazy konkurencyjności Wykonawca, Akademia Szachowa ABC CHESS Krzysztof Wołyński ma 30 dni na dostawę sprzętu do siedziby Urzędu Gminy Marklowice.

Po dostarczeniu sprzętu i dokonaniu jego weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami, rozpocznie się procedura przekazania sprzętu uczestnikom projektu.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstae umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.