Cenimy, podziwiamy i dziękujemy… Dzień Nauczyciela w Marklowicach

Dzisiaj w Urzędzie Gminy odbyła się piękna uroczystość. Jak co roku 14 października z okazji Dnia Nauczyciela Wójt Gminy Marklowice Tadeusz Chrószcz wręczył swoje nagrody wyróżniającym się pedagogom. Powiedziano wiele dobrych i wzruszających słów pod adresem dyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice. A powodów do zadowolenia i pochwał było wiele, bowiem w minionym roku szkolnym, mimo oczywistych utrudnień spowodowanych pandemią, nowymi uczniami z Ukrainy, którzy mieli i mają po prostu problemy z językiem polskim i adaptacją, możemy być zadowoleni. Nasi nauczyciele dali radę. Obiekty szkół i przedszkola nadal pięknieją i są coraz lepiej wyposażone w pomoce naukowe oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne, bo współpraca dyrektorów z samorządem i lokalnym środowiskiem naprawdę zasługuje na uznanie.

W uroczystości oprócz Wójta wzięli udział : Pani Krystyna Klocek Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice, Pan Piotr Galus Z-ca Wójta Gminy, Pani Jolanta Mrozek, Skarbnik Gminy, Panie Dyrektor naszych placówek, czyli Halina Winkler, Jolanta Kominek oraz Wioleta Dudziak-Radecka, a także Anna Białek dyrektor GZOPO w Marklowicach.

Nagrody Wójta Gminy Marklowice włodarz Gminy wręczył wraz z życzeniami i kwiatami :

Pani Wioletcie Dudziak-Radeckiej Dyrektorowi Przedszkola Akademia Wyobraźni

Paniom Joannie Wita i Grażynie Lampert nauczycielom Przedszkola Akademia Wyobraźni

Pani Monice Miełek nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

Paniom Katarzynie Czerwińskiej- Szlachta, Sabinie Durczok, Justynie Magnor, Aleksandrze Widerze, Magdalenie Zawiasa oraz Panu Krzysztofowi Tomasowi nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Ponadto Pan Wójt wręczył listy gratulacyjne i kwiaty nauczycielom, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego.                                                                                                                                               
Panie Sabina Chmiel i Urszula Klaja ( Przedszkole Akademia Wyobraźni ) uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego, zaś Pani Małgorzata Czapla (Szkoła Podstawowa nr 1) została nauczycielem mianowanym.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulowano, życząc kolejnych osiągnięć zawodowych, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Na ręce Pań Dyrektorek Pan Wójt wręczył wiązanki kwiatów z prośbą o przekazanie podziękowań oraz życzeń nauczycielom i wszystkim pracowników placówek oświatowych.

Już po zakończeniu uroczystości dotarła do nas wspaniała wiadomość ! ! !                                          
Otóż Pani Anita Górecka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi zostanie odznaczona Medalem Komisji Edukacji.                                                                                              

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego i honorowego wyróżnienia, które dla każdego nauczyciela ma szczególne znaczenie.

 Galeria zdjęć znajduje się na https://www.facebook.com/gminamarklowice/

""""

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku jest wykształcenie. Arystoteles4

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet wspólnie z Wójtem Gminy zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Marklowic do udziału w rowerowej imprezie rekreacyjnej, której zakończenie odbędzie się na ,,Słonecznej Wyspie”. Zapraszamy w dniu 18 października 2022 r., od godz. 15.00

 W programie:
1. Przejazd rowerami wyznaczonymi trasami i grupami,  z różnych stron Marklowic na ,,Słoneczną Wyspę”.
2. Gry i zabawy integracyjne z nagrodami dla uczestników.
3. Pieczenie kiełbasy,  promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

Bike to Work

  banner na strone ppgr2

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Marklowice, pozytywnie zakwalifikowanych zostało 36 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

WAŻNE: Po odbiór sprzętu zaproszona zostanie osoba obdarowana oraz ta, która widnieje na oświadczeniu/wniosku złożonym do Gminy Marklowice w związku z programem grantowym „Granty PPGR” i złożyła na nim własnoręczny podpis.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę.
Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Do odbioru sprzętu należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty wnioskodawcy oraz nr pesel obdarowanego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

 Do Podrania:

Umowa Darowizny

Logotypy CPPC1

W dniu 27.07.2022 r. Gmina Marklowice  podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR”. Wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności – zaproszeniem do składania ofert na platformie bazy konkurencyjności Wykonawca, Akademia Szachowa ABC CHESS Krzysztof Wołyński ma 30 dni na dostawę sprzętu do siedziby Urzędu Gminy Marklowice.

Po dostarczeniu sprzętu i dokonaniu jego weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami, rozpocznie się procedura przekazania sprzętu uczestnikom projektu.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstae umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

W trosce o zdrowie mieszkańców województwa śląskiego  Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji  Sejmiku przyjeli uchwałę - apel zachęcający do szczepień.

 Pismo oraz Zarządzenie

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie