banner na strone ppgr2

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Marklowice, pozytywnie zakwalifikowanych zostało 36 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

WAŻNE: Po odbiór sprzętu zaproszona zostanie osoba obdarowana oraz ta, która widnieje na oświadczeniu/wniosku złożonym do Gminy Marklowice w związku z programem grantowym „Granty PPGR” i złożyła na nim własnoręczny podpis.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę.
Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Do odbioru sprzętu należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty wnioskodawcy oraz nr pesel obdarowanego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

 Do Podrania:

Umowa Darowizny