Prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia "DOGMA" świadczą darmową pomoc prawną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa śląskiego. Porady prawne w niektórych punktach udzielane są również telefonicznie
Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje-powiat-wodzislawski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.
Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:
https://bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/17864872
Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.