Od maja 2011 roku Stowarzyszenie Wędkarskie "ORKA" jest gospodarzem zbiornika Z-VI w Marklowicach powstałego w wyniku eksploatacji górniczej KWK Jankowice. Zbiornik jest zarybiany karpiem, amurem, szczupakiem i sandaczem. Swoje siedliska mają tu łabędzie, a nawet raki, które lubią czystość.

Opiekę nad zalewiskiem "Orka" rozpoczęła od oczyszczenia go ze śmieci. Zostało zebrane kilkanaście worków nieczystości, oprócz butelek, puszek i opon samochodowych znalazła się nawet muszla klozetowa.

Zbiornik ma powierzchnię ok. 8 hektarów, głębokość dochodzi do 8-9 metrów.

Regulamin szczegółowy Stowarzyszenia Wędkarskiego "ORKA" (listopad 2014)

ZARZĄD:

1. Krzysztof Kufieta - Prezes
2. Krzysztof Banko - Zastępca Prezesa
3. Jan Szczepanik - Skarbnik
4. Janusz Korzonek - Sekretarz
5. Wojciech Franeczek - Członek Zarządu