adres:
Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
,ul. Wyzwolenia 68a,
44-321 Marklowice
telefon: (0 32) 455 06 83 (grzecznościowy)
przewodnicząca: Helena Cichy

Koło zostało założone w 1960 roku i liczyło wówczas 27 osób. Jego ówczesna siedziba mieściła się w obecnym przedszkolu w Marklowicach. Działalność koła polegała między innymi na organizowaniu różnego rodzaju kursów: ogrodniczych, rolniczych, gotowania i wielu innych. Z jego inicjatywy dochodziły do skutku, wspominane do dziś z westchnieniem, wycieczki, potańcówki i wieczorki przy własnym zespole muzycznym. Urządzano także konkursy na najładniejsze otoczenie domostw.

Obecnie koło liczy 100 osób. Corocznie bierze udział w Dożynkach i innych gminnych imprezach kulturalnych, jak choćby w Dniach Marklowic. Organizuje Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkania opłatkowe. Jego członkinie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem gospodarstw agroturystycznych. Propagują racjonalne żywienie i żywienie dietetyczne poprzez organizowanie wystaw kulinarnych.

Przy kole działa 18-osobowy zespół regionalny, który swoimi występami uświetnia wiele spotkań i uroczystości państwowych. Często występuje poza granicami gminy, czego przykładem może być udział zespołu w otwarciu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Bierze także udział w przeglądach zespołów regionalnych, z których ostatni odbył się w Czyżowicach.

W październiku 2000 roku koło obchodziło 40-lecie swego istnienia. Jego członkinie otrzymały wiele odznaczeń, wyróżnień i dyplomów, a samo koło zostało uhonorowane zbiorową odznaką za wybitne osiągnięcia.