Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Marklowice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2018 r.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Cofinko Poland Sp. z o.o., Instalacja MBP, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
P.P.H.U KOMART, Instalacja MBP, ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów
RIPOK SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

ODPADY ZIELONE
Best-eko Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice" ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANE DO SKŁADOWANIA
Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie
Składowisko odpadów komunalnych w Knurowie, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
Składowisko odpadów komunalnych w Rybniku, ul. Oskara Kolberga 67, 44-251 Rybnik