Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Lp.

Podmiot

Adres

1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Cmentarna 9, 44-321 Marklowice