Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami:
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 27,00 zł. miesięcznie od mieszkańca. Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono w wysokości 81,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

UCHWAŁA NR XXIV/143/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

Uchwałą Rady Gminy Marklowice nr XVII/108/20 z dnia 27 luty 2020 r. uchwalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice.
UCHWAŁA NR XVII/108/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice

Druk deklaracji do pobrania