Przypominamy, że od początku bieżącego roku firma odbierająca odpady po odbiorze bioodpadów nie zostawia worków brązowych na te odpady – w worki brązowe na bioodpady mieszkańcy muszą zaopatrywać się we własnym zakresie.
Tak jak dotychczas mieszkańcy w zamian za ponoszoną opłatę będą otrzymywać worki na pozostałe odpady zbierane selektywnie:
- papier (worki niebieskie),
- szkło (worki zielone),
- plastik, odpady wielomateriałowe i metal (worki żółte).
Bioodpady w tym również odpady zielone są odbierane sprzed nieruchomości bez ograniczeń ilościowych.