Polska Grupa Górnicza Odział KWK ROW informuje o uruchomieniu ściany C-5 w pokładzie 503 i 504, która będzie eksploatowana do końca grudnia 2022 roku. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w poniższych linkach:

Pismo PGG o uruchomieniu ściany C-5    
Projekt techniczny eksploatacji pokadu 503 i 504 cianą C-5