Polska Grupa Górnicza Oddział KWK ROW Ruch Jankowice planuje w kwietniu br. rozpocząć eksploatację ściany M-2 w pokładzie 502/1. Więcej informacji na ten temat znajduje się w linkach:

Pismo PGG Oddział KWK ROW 
Mapa wpływów projektowanej eksploatacji górniczej dla ściany M-2