Skład Rady Gminy

KRYSTYNA KLOCEK - Przewodnicząca Rady

PIOTR ZAJĄC - wiceprzewodniczący Rady Gminy

JAROSŁAWA MAŃKA - Radna Gminy Marklowice

ELŻBIETA RĄCZKA - Radna Gminy Marklowice

BARBARA SZULIK - Radna Gminy Marklowice

EWA SKUPIEŃ - Radna Gminy Marklowice

CZESŁAW MROZEK - Radny Gminy Marklowice

TOMASZ KUBALA - Radny Gminy Marklowice

WOJCIECH KOMOREK - Radny Gminy Marklowice

ŁUKASZ BRZÓSKA - Radny Gminy Marklowice

WIESŁAW MIKA - Radny Gminy Marklowice

PIOTR PĘKAŁA - Radny Gminy Marklowice

ALEKSANDER KĄDZIELA - Radny Gminy Marklowice

MARCIN SIENIAWSKI - Radny Gminy Marklowice

GABRIEL RDUCH - Radny Gminy Marklowice