Skład Rady

Klocek Krystyna - Przewodniczący Rady Gminy Marklowice

Kowol Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marklowice

Burszczyk Piotr - Radny Gminy Marklowice

Filipowski Marian - Radny Gminy Marklowice

Kądziela Aleksander - Radny Gminy Marklowice

Komorek Wojciech - Radny Gminy Marklowice

Kubala Tomasz - Radny Gminy Marklowice

Machnica Teresa - Radna Gminy Marklowice

Mańka Jarosława - Radna Gminy Marklowice

Mika Wiesław - Radny Gminy Marklowice

Mrozek Czesław - Radny Gminy Marklowice

Pękała Piotr - Radny Gminy Marklowice

Salach Robert - Radny Gminy Marklowice

Rduch Gabriel - Radny Gminy Marklowice
Zając Piotr - Radny Gminy Marklowice