Skład Rady

1. Adamczyk Tadeusz

2. Burszczyk Piotr

3. Brychcy Andrzej

4. Chrószcz Damian

5. Chrószcz Tadeusz

6. Filipowski Marian

7. Fojcik Lucjan

8. Kocjan Tadeusz

9. Komorek Bernadeta

10. Kowol Józef

11. Machnica Teresa

12. Mikółka Michał

13. Nawrat Tadeusz

14. Piechaczek Zdzisław

15. Rogus Piotr

16. Skupień Jacek

17. Wesoły Jerzy

18. Wolny Jerzy

Członkowie zarządu Gminy Marklowice

1. Tadeusz Chrószcz

2. Jacek Skupień

3. Piotr Burszczyk

4. Józef Kowol

5. Teresa Machnica