Skład Rady

Brychcy Andrzej

Burszczyk Piotr

Chrószcz Tadeusz

Cyroń Michał

Filipowski Marian

Juraszek Zygmunt

Karwot Czesław

Kocjan Tadeusz

Karwot Józef

Kłosek Stanisław

Machnica Teresa

Piechaczek Zdzisław

Połomski Norbert

Skupeń Teresa

Skupień Jacek

Radecki Bernard

Wesoły Jerzy

Wolny Jerzy

Nawrot Tadeusz

Członkowie Zarządu Gminy

Chrószcz Tadeusz

Karwot Czesław

Kłosek Stanisław

Kowol Józef

Marchnica Teresa

Delegat na Sejmik Samorządowy

Cyroń Michał