Pomoc rządu dla rodzin dzieci korzystających z opieki żłobka lub klubu dziecięcego rusza w kwietniu 2022 roku z nadpłatą od stycznia na mocy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
Mimo pomocy rządu Gmina Marklowice nadal będzie wypłacać dotację w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko z Gminy Marklowice uczęszczające do instytucji opiekuńczej, działającej na jej terenie. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2022 rok, o czym informuje Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz.


Taką decyzję podjęły władze Gminy po rozważeniu nowych okoliczności, które będą skutkiem wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Ustalono, że mimo dopłat rządowych w wysokości 400 zł do każdego pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie a korzystającego z usług żłobka (o ile nie będzie ono objęte kapitałem opiekuńczym), Gmina Marklowice swoją dotację będzie nadal przekazywać.
Dofinansowanie rządu i dotacja Gminy faktycznie obniżą koszty pobytu dziecka w żłobku o 600 zł miesięcznie. Dopłaty będą przekazywane bezpośrednio do instytucji opiekuńczej, a w przypadku Marklowic jest to Żłobek „Świat Malucha”.
W Nowym Roku właśnie w tej placówce opiekuńczej złożył wizytę Tadeusz Chrószcz Wójt Gminy Marklowice. Podczas spotkania z Zarządem Stowarzyszenia i dyrekcją Żłobka zostały omówione sprawy bieżące placówki, ale dyskutowano także o jej przyszłości.
„To duża radość dla nas wszystkich, że Marklowice mają dobrze zorganizowany żłobek, w którym dzieci są bezpieczne i radosne – tak na koniec swoją wizytę skomentował Wójt Tadeusz Chrószcz.

""

""