KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM
- w domu jednorodzinnym można wyodrębnić nie więcej niż 2 lokale mieszkalne
Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość przyznania dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem zamieszkania w następujących przypadkach:
- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe (każde gospodarstwo posiada swoją kuchnię, łazienkę, pokoje, itp., nie jest koniecznym posiadanie odrębnych liczników)
- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,
- do 30 listopada 2022r. nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach,
(możliwość lub braku możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania może zostać potwierdzone oświadczeniem wnioskodawcy)
- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku.
Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.
Jeśli wniosek o dodatek został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.
Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Wnioski o dodatki można składać do 30 listopada 2022r.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W GODZ.: 7:30-15:30 POD NR TELEFONU: 32 4550684