Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Gimnazjum

Gimnazjum

DSC06276ul. Wyzwolenia 152,
44-321 Marklowice
tel.: (0 32) 455 00 28

dyrektor: mgr Halina Winkler

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP:
REGON:
Internet_sm.pngStrona Internetowa
bip_sm.jpgBiuletyn Informacji PublicznejSzkoła posiada 10 oddziałów klasowych, w których uczy się 215 uczniów. Od września 2008 r. działa klasa sportowa prowadząca kształcenie w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka nożna i narciarstwo biegowe. Uczniowie mają zapewniony wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów gimnazjalnych. Mogą skorzystać z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (około 24 godziny tygodniowo):

 • zajęcia w kole tanecznym Promenada,
 • zespół wokalny Coda,
 • kółko teatralne i dziennikarskie,
 • koła polonistyczne i matematyczne,
 • kółko ekologiczne,
 • koła językowe, Klub Euroteen – dla uczestników Comeniusa,
 • SKS w różnych dziedzinach sportowych.

Od września 2007 r. zostało wprowadzone we wszystkich klasach kształcenie językowe z podziałem na grupy zaawansowane i podstawowe. Ponadto gimnazjum rozpoczęło współpracę ze Szkołą Języków Obcych w Rybniku – powstały 4 grupy konwersacyjne zajęć z native speaker’em. Dodatkowo odbywa się kształcenie z języka niemieckiego.

 W latach 2007-2009 szkoła uzyskała certyfikaty:
 
 • Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie,
 • Pro Publico Bono czyli Aktywny Samorząd Uczniowski – laureat ogólnopolski konkursu ministerialnego.
 • Szkoły z Tradycją – laureat ogólnopolski.
 Działalność innowacyjna szkoły w latach 2007-2009:

W roku szkolnym 2007/2008 została zrealizowana innowacja pedagogiczna autorstwa pani Bożeny Szlufik pt. „Radosny świat tworzenia”( w ramach działalności świetlicy szkolnej).

      W roku szkolnym 2008/2009 zostały zrealizowane 2 innowacje pedagogiczne:

 • „Tu jesteśmy” – innowacja świetlicy szkolnej (autorka Bożena Szlufik),
 • „Małymi krokami w dorosłość” – innowacja z zakresu doradztwa zawodowego (autorka Anita Górecka).
 
 

Współpraca międzynarodowa i działalność projektowa:

Współpraca transgraniczna szkół partnerskich: Gimnazjum w Marklowicach i Základní školy Stonava związana jest z realizacją kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 1. Szkolne Pomosty Przyjaźni młodzieży pogranicza na rzecz pełnej integracji europejskiej -  PHARE CBC, projekt realizowany od grudnia 2004 do września 2005 r.

Zakładał wspólne działania poprzez udział w imprezach kulturalnych: przedstawieniach teatralnych, imprezie mikołajkowej dla dzieci czeskich z polskim językiem nauczania, warsztaty naukowe w terenie, imprezy sportowe- tygodniowy obóz sportowy w Chacie Hradek w Czechach, udział w konkursach plastycznym, literackim i fotograficznym, organizację wystawy podsumowującej.

 2. Kultura i sport zbliża narody - INTERREG III A, projekt realizowany od kwietnia do czerwca 2006 r. Zakładał organizację Olimpiady sportowej w Marklowicach, wyjazdy na przedstawienia teatralne do Stonavy. Największym działaniem był 2-dniowy rajd rowerowy „Turystyka zbliża narody“ w Szymocicach. Ponadto partnerzy uczestniczyli w konkursach plastycznym i fotograficznym, nauczyciele wielokrotnie spotykali się w celu wypracowywania wspólnych działań.
 
3. Marklowice – Stonava. Zawsze razem – POWT 2007-2013, projekt realizowany od stycznia do listopada 2009 r.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu należą:

1. Obóz narciarsko-łyżwiarski w Wiśle – luty 2009
2. Warsztaty kulinarne "Tajniki kuchni polsko-czeskiej" – styczeń – czerwiec 2009
3. Akademia Talentów  (kwiecień 2009)
4. Bieg Zwycięstwa   (maj 2009)
5. Igrzyska Młodzieżowe (czerwiec 2009)
6. Wymiana młodzieży  (wrzesień 2009)
7. Podsumowanie projektu (listopad 2009)
 

Ponadto szkoła współpracuje z gminą Barlin we Francji i działającym tam Młodzieżowym Domem Kultury:

1.      Tygodniowy obóz narciarski w Wiśle dla grupy uczniów polsko–francuskich; luty 2007 r.
2.      Tygodniowy obóz sportowy we Francji nad morzem w Pas-de-Calais – sierpień 2008 r.
 

Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt „Ślady w Europie - szlakiem regionu”
 
 

W ramach tego projektu odbywają się wizyty studyjne grup uczniowskich i nauczycielskich w następujących krajach Unii Europejskiej:

Niemcy, Anglia, Litwa, Francja, Szwecja, Włochy

Projekt zakłada współpracę z 6 partnerami.. Zadania jakie wspólnie podejmują uczestnicy mają się przyczynić do poprawy wizerunku i podniesienia rangi swoich regionów poprzez ukazanie ich wyjątkowości i niepowtarzalności. Głównym zadaniem projektu jest opracowanie trasy regionalnej przez każdego z partnerów projektu, a następnie połączenie tras we wspólny „europejski szlak ".


Projekt English Teaching Small Grants 2006
w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności NIDA

Projekt językowy, nastawiony na działania wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z małych gmin, organizacja wielu działań: półkolonie językowe dla dzieci z różnych grup wiekowych z całej gminy, konkursy, przeglądy artystyczne, kółka pozalekcyjne, zajęcia z Nativ Speaker’em w celu promocji języka angielskiego i państw kultury anglojęzycznej.

Projekt „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” 2007

organizowany we wspólpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej


Szkoła od 2004 r. współpracuje z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Bohdan Gruchman – mąż zmarłej patronki marklowickiego gimnazjum oraz jego córka pani prof. Krystyna Laurent Gruchman są głównymi koordynatorami współpracy między szkołą a uczelniami wyższymi w Poznaniu. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu finansowemu marklowicka młodzież może systematycznie wyjeżdżać do Poznania i podążać śladami swojego patrona szkoły, zwiedzać wyższe uczelnie, brać udział w spotkaniach z rektorami i profesorami Uniwersytetu AM i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 Szkoła prowadzi szerokie działania prozdrowotne:
 
 • szczepienia profilaktyczne przeciwko nowotworom szyjki macicy dla dziewcząt – bezpłatne,
 • badania tkanki tłuszczowej,
 • badania poziomu cukru,
 • badania wzroku i słuchu,
 • organizowany jest co roku Tydzień Promocji Zdrowia,
 • przedstawienia profilaktyczne.
 


Promocja najzdolniejszych uczniów:

 • stypendia naukowe w wysokości 250,00 zł dla 3 najlepszych uczniów w danym semestrze,
 • medale „Primus inter pares”,
 • nagrody rzeczowe za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • promocja osiągnięć w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

Osiągnięcia szkoły
:
 
 • laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. polskiego: 2005 i 2006 r.
 • laureaci Ogólnopolskich Konkursów Matematycznych Olimpus i Multitest (III m., V m. 2009 r.)
 • II m. w powiatowym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii (2009)
 • konkurs Moje finanse. Z klasy do kasy – laureat wojewódzki (2008),
 • laureaci konkursów plastycznych ogólnopolskich: Tęcza (2007,2008,2009),
 • I i III m. w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym (2007),
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Malowane poezją” (2009)
 • wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury (2008),
 • I m. w Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w narciarstwie klasycznym (chłopcy i dziewczyny 2009),
 • II m. Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w narciarstwie klasycznym (chłopcy i dziewczyny w 2008 r.)
 • II miejsce w powiatowym turnieju piłki ręcznej dziewcząt (2009).
 
Dodatkowa oferta szkoły:
 • możliwość skorzystania z usług nowoczesnej kuchni oferującej dwudaniowe obiady w atrakcyjnej cenie,
 • kompleksowy system monitoringu, 
 • możliwość kształcenia w nowoczesnych pracowniach internetowych, multimedialnych z dostępem do Internetu, wyposażonych w tablice interaktywne
 • do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka ze stanowiskami komputerowymi, świetlica szkolna nowocześnie wyposażona, siłownia, sala gimnastyczna.
Opracowała Halina Winkler

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00