W dniach od 19 do 23 września 2019r. na zaproszenie Mera partnerskiego miasta Barlin (Departament Pas de Calais) Julien Dagbert przebywała we Francji delegacja gminy Marklowice z wójtem Tadeuszem Chrószczem na czele. Okazją do skierowania zaproszenia była 100 letnia rocznica podpisania konwencji pomiędzy Francją a Polską z 1919 roku w sprawie umożliwienia polskim obywatelom emigracji do Francji po I wojnie światowej. W tamtym okresie czasu Francja przyjęła kilkaset tysięcy polskich obywateli głównie w zagłębiach górniczych i hutniczych w tym najwięcej w departamencie Pas de Calais. Polska jest nadal w sercach wielu rodzin, które mają korzenie polskiego pochodzenia.
Z tej okazji odbyło się w Barlin wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych z udziałem m.in. polskich zespołów działających w regionie. W budynku Mediateki delegacja Marklowic uczestniczyła m.in. w otwarciu okolicznej wystawy z okazji 100-lecia podpisania w/w konwencji i działalności polskich stowarzyszeń na terenie Barlin.
Obchody 100-lecia emigracji polskiej do Francji było również okazją do potwierdzenia partnerstwa pomiędzy Gminami Barlin a Marklowice, co dokonało się w siedzibie merostwa w dniu 22 września i zostało poprzedzone okolicznościowymi wystąpieniami Mera Julien Dagbert i Tadeusza Chrószcz na temat genezy i historii partnerstwa.
Po ceremonii podpisania w/w dokumentu przy akompaniamencie orkiestry dętej p.n. „Harmonia" z miasta Billy les Mines i odegrania hymnu polskiego „Mazurka Dąbrowskiego" i francuskiego – Mer Julien Dagbert wspólnie z wójtem Tadeuszem Chrószcz złożyli wiązanki z kwiatów przy tablicach poległych mieszkańców Barlen z I i II wojny światowej znajdujących się obok merostwa. Po złożeniu wiązanek cała delegacja polska, radni oraz mieszkańcy Berlin zgromadzeni pod tablicami poległych na czele z Merem Julien Dagbert odmaszerowali na uroczystą mszę w polskiej kaplicy w Barlin, którą odprawił polski ksiądz Piotr Szot. Po mszy ze wzruszeniem polska delegacja i uczestnicy mszy wysłuchali utworu pt. „Barka" odegranego przez orkiestrę Harmonia przy pomniku św. Jana Pawła II na dziedzińcu kaplicy.
Delegacja gminy Marklowice pragnie serdecznie podziękować zarówno Merowi Julien Dagbert jak i członkom Rady Miejskiej w Barlin za wzorową organizacje tych wydarzeń i gościnność oraz wyjątkową serdeczność okazywaną na każdym kroku przez mieszkańców Barlin.

71384074 2419794901462075 8011043463732658176 o 71829676 2419794504795448 6156152044706070528 o 71053754 2419802924794606 2272667002487177216 o

Na zaproszenie Mera partnerskiej Gminy Barlin  (Fr – Pas de Calais) GÉRARDA PAILLARD – delegacja Gminy Marklowice uczestniczyła w dniu 8 października br.  w przepięknej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia statuy św. Jana Pawła II, na dziedzińcu przy  polskiej kaplicy w Barlin.

Uroczystość poświęcenia była poprzedzoną podniosła mszą św., którą celebrował ks. PIOTR SZOT, w bardzo pięknej oprawie i przy wypełnionej po brzegi kaplicy. Zarówno delegacja gminy Marklowice, jak również całą wspólnota, składająca się z polskiej emigracji w Barlin i ich francuscy przyjaciele, uczestniczyli w tej wspaniałej ceremonii. Uroczystość była planowana dosyć dawno, ale dopiero teraz znalazła swój finał.

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom z Barlin i ich rodzinom oraz radnym Miasta Barlin za ciepłe, serdeczne przyjęcie. Przeżyliśmy naprawdę wzruszające chwile, gdyż Osoba św. Jana Pawła II dla Polonii mieszkającej poza granicami jest równie bliska jak i nam Polakom.

Po ceremonii odsłonięcia mieliśmy przyjemność uczestniczenia również w serdecznym spotkaniu z członkami stowarzyszenia katolickiego Polonii, a po południu odbyło się szersze spotkanie w gronie osób z korzeniami polskimi i ich przyjaciółmi.
W trakcie  wizyty ustalono również najbliższy plan współpracy pomiędzy gminą Marklowice i Barlin.

A nos amis de Barlin!
Au nom de tout une délégation de la Commune de Marklowice, je voudrais exprimer mes meillleurs remerciements pour un chaleureux et extraordinaire acceuil de notre délégation à Barlin

Zapraszamy do galeri zdjęć udostępnionych dzięki uprzejmości ks. Piotra Szota i naszej delegacji.

Tadeusz Chrószcz

 

Od 21 do 23 września 2007 r. sześcioosobowa delegacja Gminy Marklowice udała się na północ Francji do Departamentu Pas de Calias, na zaproszenie mera miasta Barlin.

Celem wizyty było uczestnictwo naszej delegacji w obchodach dni polskich, które zostały ogłoszone przez Radę Regionalną Pas de Calais. Do zaprzyjaźnionego z Gminą Marklowice miasta Barlin, z którym w czerwcu 2007 r. podpisaliśmy umowę o współpracy udali się: Tadeusz Chrószcz Wójt Gminy, Józef Kowol - wiceprzewodniczący rady gminy, Krystyna Klocek - przewodnicząca komisji rewizyjnej, Damian Chrószcz i Marian Filipowski - radni  oraz Halina Winkler - dyrektor gimnazjum.

Program dwudniowej wizyty był bardzo napięty. Już w sobotę rano odbywała się wspólna konferencja prasowa mera Barlin i Wójta Marklowic z  francuską regionalną prasą. Dziennikarze głównie pytali o zalążki współpracy pomiędzy Barlin a Marklowicami oraz jej zakres i plany na przyszłość. Największe regionalne dzienniki m. in. „La Voix du Nord” oraz „Nord Eclair” szeroko relacjonowały pobyt Marklowiczan w Barlin.

W sobotę nasza delegacja była gościem ekspozycji przedstawiającej polską emigrację do Francji w latach 1922-1939. Gościła także w polskiej wiosce zorganizowanej w parku obok merostwa Barlin, gdzie prezentowane były polskie produkty (słodycze, wędliny, kryształy). Zobaczyła przedstawienie, w którym wystąpiły m. in. polskie i francuskie chóry. Nie zabrakło również na tamtejszej scenie epizodów z życia naszej licznej w tym regionie Francji emigracji z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szczególnie w pamięci marklowickiej delegacji utkwiła pani Marta Weppe, która jest w Barlin nauczycielką języka polskiego, i która przygotowała inscenizację na podstawie książki Rybniczanina Marka Sołtyska. W kościele pw. św. Piotra Marklowiczanie wysłuchali koncertu chopinowskiego w wykonaniu Henryka Witkowskiego.

Nasza delegacja złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie Francji, w II wojnie światowej Polaków. Pomnik upamiętniający ten okres i bohaterskie dzieje stoi na placu przed urzędem miasta Barlin. Najważniejszym punktem wizyty było odsłonięcie tablicy symbolizującej partnerstwo Marklowic i Barlin. Przy uroczystej oprawie odegrane zostały hymny polski i francuski przez orkiestrę dętą a następnie szefowie delegacji przekazali sobie flagi polską i francuską.

W trakcie pobytu omówiono również kwestię wyjazdu marklowickiej młodzieży do Francji latem 2008 roku.

Jednym z punktów uroczystej  sesji w  dniu 3 czerwca 2007 r. było podpisanie dwóch porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Marklowice i czeską gminą Stonava oraz Marklowicami i francuskim miastem Barlin w północnej Francji w  Departamencie  Pas de Calais.

Tadeusz Chrószcz przedstawił historię wzajemnych kontaktów pomiędzy Marklowicami i Stonavą, i Marklowicami z Barlin. Wzajemne kontakty ze Stonavą trwają od ponad 10 lat. Trwa wymiana młodzieży, organizowane są obozy współfinansowane ze środków unijnych, zawody sportowe, występy młodzieżowych grup artystycznych i wiele innych działań integrujących młodzież po obydwu stronach granicy. Delegacje uczestniczą też w oficjalnych spotkaniach organizowanych przez nasze gminy. Wypowiedź wójta uzupełnił starosta (wójt) Stonavy Andrzej Feber, wyraził on nadzieję, że po podpisaniu umowy wzajemne relacje mogą się tylko ożywić.

Kontakty z francuskim miastem Barlin mają krótszą historię. Zapoczątkowane zostały spotkaniem wójta Tadeusza Chrószcza, będącego również przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z Michelem Dagbert - merem miasta Barlin, a zarazem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Górniczych we Francji (ACOM   France). Miało to miejsce w 2005 roku na IV seminarium tematycznym w Oviedo (Hiszpania - Region Asturii) - projekt Odnowa regionów górniczych - RECORE (INTERREG MIC). Mer Michel Dagbert powiedział, że 40  proc. mieszkańców miasta Barlin ma polskie korzenie dlatego nigdy nie wyobrażał sobie partnerstwa z inną gminą jak tylko z polską. Ponadto zapewnił Honorowych Obywateli Marklowic, że Honorowi Obywatele Marklowic są również Honorowymi Obywatelami Barlin.