Poniżej podajemy listę osób którym przyznano stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice. Umowy można spisać codziennie w godzinach od 10.00 - 13.00 a w czwartki do 15.00 w pokoju 307 Urzędu Gminy. Rodzic podpisujący umowę musi posiadać ze sobą swój PESEL i Nr KONTA. Stypendia zostaną wypłacone po podpisaniu ostatniej umowy.