Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetarg na Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach

 Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 160; 44-321 Marklowice w ramach Projektu pn.: Bieg na orientację - orientuj się w życiu Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Pakiet 1: 60 godzin dydaktycznych warsztatów zajęć z pedagogiem. Przewiduje się organizację 5 warsztatów. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 12 klasach. Ich celem będzie wspomaganie procesu uczenia się, pokazanie uczniom i uczennicom skutecznych metod rozwiązywania problemów w nauce. 2. Pakiet 2: 124 godziny dydaktyczne zajęć w ramach Angielskiego Kółka Teatralnego. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest poszerzenie zakresu słownictwa i wyrażeń przydatnych w komunikowaniu się, kształtowanie pewności siebie w komunikowaniu się w języku obcym, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu. Rezultatem zajęć będzie wystawienie minimum 1 przedstawienia w roku szkolnym. 3. Pakiet 3: 124 godziny dydaktyczne zajęć w ramach Active Reading. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach sześcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest czytanie w celu rozwijania słownictwa, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu oraz szybkiego czytania i zapamiętywania, wykonywanie dodatkowych zadań w oparciu o słowa i wyrażenia poznane w czytankach. 4. Pakiet 4: 62 godziny dydaktyczne zajęć w ramach Bookworms Club. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach sześcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest praca z tekstem w wersji oryginalnej (głównie bajki, baśnie, itp.) oraz poznawanie realiów i kultury danego obszaru językowego. 5. Pakiet 5: 124 godziny dydaktyczne zajęć w ramach kółka teatralnego. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach siedmioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest zaspokojenie potrzeby twórczej aktywności, przygotowanie do odbioru dzieł sztuki, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, doskonalenie umiejętności językowych. 6. Pakiet 6: 186 godzin dydaktycznych w ramach zajęć Moja firma - kółko młodych przedsiębiorców. Zajęcia będą prowadzone w 6 grupach dziesięcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest rozwijanie przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności podejmowania decyzji i samodzielności, przygotowanie propozycji swojej firmy. 7. Pakiet 7: 124 godziny dydaktyczne zajęć w ramach Kółka Miłośników krajów anglojęzycznych. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach sześcioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest poznawanie kultury, historii i obyczajów krajów anglojęzycznych. W pracy wykorzystana zostanie metoda Webquestu. 8. Pakiet 8: 372 godziny zajęć dydaktycznych w ramach kółka matematycznego. Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach ośmioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu w każdej grupie. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznych, również pod kątem udziału w konkursie Kangur. 9. Pakiet 9: 62 godziny dydaktyczne w ramach zajęć Words, Words, Words. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach pięcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest utrwalenie słownictwa oraz równoległe ćwiczenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. W trakcie zajęć wykorzystywane będą gry dydaktyczne, zabawy, quizy. Uczniowie poznają różne techniki pamięciowe pomagające zapamiętać pisownię wyrazów. 10. Pakiet 10: 124 godziny dydaktyczne w ramach zajęć English in games and projects. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach sześcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest nauka słownictwa z wykorzystaniem gier i metody projektu, także zajęcia w terenie, np. dialogi w restauracji, spacer wg wskazanej w języku angielskim drogi, opis krajobrazu, zabawy ruchowe. 11. Pakiet 11: 124 godziny dydaktyczne w ramach zajęć Z komputerem w życie. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach pięcioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest praktyczna nauka obsługi pakietu Office. 12. Pakiet 12: 124 godziny dydaktyczne w ramach zajęć Czytam i piszę bez problemu. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach pięcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest praca z uczniami, mającymi trudności w zakresie czytania i pisania, których charakteryzuje wolne tempo pracy, bierność, słaba koncentracja uwagi czy słaba pamięć. 13. Pakiet 13: 124 godziny dydaktyczne w ramach zajęć Język polski to podstawa. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach sześcioosobowych w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów. 14. Pakiet 14: 248 godzin dydaktycznych zajęć logopedycznych. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach dziesięcioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest sprawne posługiwanie się językiem, opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów. 15. Pakiet 15: 372 godziny zajęć dydaktycznych z matematyki. Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach ośmioosobowych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu dla każdej grupy. Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy matematycznej i rozwijanie sprawności rachunkowej.

PLIKI DO PODRANIA

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Wzór umowydodano 29.04.2013

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie na koordynatora projektu " BIEG NA ORIENTACJĘ - ORIENTUJ SIĘ W ŻYCIU "

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu "BIEG NA ORIENTACJĘ - ORIENTUJ SIĘ W ŻYCIU " w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POKL. 09.01.02-24-102/12

pliki do pobrania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu "BIEG NA ORIENTACJĘ - ORIENTUJ SIĘ W ŻYCIU " w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POKL. 09.01.02-24-102/12

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00