Gmina Marklowice wyróżniona
Gmina Marklowice została wyróżniona w konkursie „Gmina pełną piersią” przeprowadzonego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, w którym to zajęła bardzo dobre IV miejsce w województwie i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Tym samym doceniono wieloletnie starania i działania naszej gminy w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Celem konkursu było nagrodzenie gmin z terenu naszego województwa, które najlepiej radzą sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gospodarczego pojazdu elektrycznego, który będzie wykorzystywany w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy realizacji statutowych zadań zakładu w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz utrzymania terenów zielonych.

""