Gminie Marklowice pozostało niesprzedane paliwo nabyte na potrzeby sprzedaży preferencyjnej osobom fizycznym w gospodarstwach domowych w ilości:
- ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice 1,7 tony
- orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy 14 ton.
Gmina ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny sprzedaży końcowej paliwa stałego, w ramach którego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie mogła kupić dowolną ilość węgla, nie więcej niż pozostała Gminie ilość paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Cena za tonę paliwa stałego:
- ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice 1600 zł brutto
- orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy 1550 zł brutto.
Wnioski na zakup węgla będą przyjmowane od 15 maja do 30 czerwca 2023 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Marklowice w pok. nr 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Formularz wniosku na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest w Urzędzie Gminy Marklowice oraz jako załącznik do tej informacji.
W razie jakichkolwiek pytań, osobami do kontaktu są pracownicy Pionu ITR Urzędu Gminy Marklowice, Pan Rafał Ćwiek tel: 32 459 28 35 i Pani Monika Salamon-Skorupa tel: 32 459 28 33.

Wniosek do pobrania